/Files/images/1.jpg

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Українська мова 5-9 кл.

Українська література 5-9 кл.

Світова література (стандарт) 10-11 кл.

Світова література (академічний, профіль) 10-11 кл.

Російська мова 5-9 кл.

Іноземна мова 5-9 кл.

Друга іноземна мова (англійська) 5-9 кл.

Історія України (стандарт) 10-11 кл.

Всесвітня історія (стандарт) 10-11 кл.

Правознавство (практичний курс) 9 кл.

Правознавство (стандарт, академічний) 10 кл.

Людина і світ (стандарт, академічний) 11 кл.

Харківщинознавство

Етика 5-6 кл.

Географія 6-9 кл.

Географія (стандарт, академічний) 10 кл.

Географія (профіль) 10-11 кл.

Економіка (профіль) 10-11 кл.

Математика (стандарт) 10-11 кл.

Природознавство 5-6 кл.

Біологія 7-9 кл.

Біологія (стандарт) 10-11 кл.

Хімія (стандарт) 10-11 кл.

Фізика

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Основи здоров*я 5-9 кл.

Фізична культура 5-9 кл.

ЕЛЕКТРОННІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Суспільствознавчі науки

История человечества. [Електронний ресурс].-Большая детская электронная энциклопедия. – К.: Master Media,2003.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

/Files/images/історія челочество.jpgВ этом томе рассказывается о развитии человеческого общества, от каменного века до современного уровня. Энциклопедия расскажет о самых важных и интересных событиях из истории человека, а это: Первобытнообщинный строй, Древний Восток, Киевская Русь в средние века, Античный мир, Средние века, Новое время, Зарубежные страны от Английской революции до Парижской коммуны, Первая мировая война и революция в России, как работают историки и многое другое.

Електронний атлас з історії України для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів[Електронний ресурс]

/Files/images/історія 5 атлас.jpgЕлектронний атлас вміщує тематичні карти, які відображають об*єкти, явища та процеси; таблиці, тексти, діаграми, що коментують та доповнюють інформацію, подану на картах; запитання за змістом видання; ілюстрації та розваги.

Економіка, 10 клас. Інтегрований навчальний комплекс [Електронний ресурс].- Педагогічний програмний засіб.- ТОВ "АВТ лтд."

/Files/images/економіка.jpgЕлектронний комплекс допоможе вивчити предмет швидко і в повному обсязі. Навчальний матеріал (понад 1000) викладено в кількох форматах: тексти, фото- і відеоматеріали (слайди, схеми, таблиці, карти, мультимедіа), різні допоміжні матеріали. Комплекс нового рівня, створений на основі підручника для 10(11) класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, складається з двох окремих робочих місць – викладача і учня. Містить великий блок навчального та довідкового матеріалу, представленого за допомогою різно­манітних засобів подання: озвучені інтерактивні лекції у вигляді наочних схем, що легко засвоюються, відеофрагменти, діаграми, слайди, тексти. Блок додатків включає законодавчу базу, на якій ґрунтуються засади економічної діяльності в Україні; статистичні дані; словник термінів і понять. Містить великий комплекс завдань для закріплення та контролю знань. Призначений для роботи на уроці та вдома.

Економічна і соціальна географія світу для 10-11 класів загальноосвітніх закладів. Електронний атлас. [Електронний ресурс]

/Files/images/гео 10-11_3.jpgЕлектронний атлас вміщує тематичні карти, які відображають об*єкти, явища та процеси; таблиці, тексти, діаграми, що коментують та доповнюють інформацію, подану на картах; запитання за змістом видання; ілюстрації та розваги.Тематичні карти відображають об'єкти, явища та процеси, що передбачені навчальною програмою. Тексти, таблиці, діаграми коментують і доповнюють інформацію, подану на картах. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Ілюстрації розширюють інформаційні можливості видання.

Географія України, атлас для 8-9 класів. [Електронний ресурс], Версія 4.1

/Files/images/географія україни.jpgДо вашої уваги пропонується CD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географіх. Програма оснащена функціями масштабування і "мандрування" картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і більш детальної інформації. До кожної карти подано текс і коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію. Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку. Додатково диск оснащений блоком "Регіони", в якому подано карти, загальні відомості і статистичні дані на всі області України, Автономну Республіку Крим, а також Київ і Севастополь. Наведений матеріал призначений для вивчення географії свого регіону. Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді управлінцям, бізнесменам, туристам.

Страны и народы. Большая детская электронная энциклопедия [Електронний ресурс], 2004

/Files/images/страни и народи.jpgСодержит сведения о географических положении, экономике, культуре, государственном устройстве стран мира и жизни их народов. Энциклопедия будет полезна как детям младшего школьного возраста, так и старшеклассникам. Создана на базе советских детских энциклопедий.Том "Страны и Народы" содержит сведения о географическом положении, экономике, культуре, государственном устройстве стран мира и жизни их народов. Энциклопедия будет полезна как детям младшего школьного возраста, так и старшеклассникам. Основным достоинством этой энциклопедии можно считать то, что она создана на базе советских детских энциклопедий.Большинство современных энциклопедий изобилуют картинками и скорее напоминают комиксы, а не то, что должно нести знания и полезную информацию.Начав изучать эту энциклопедию в раннем школьном возрасте, ребенок, по мере взросления и обучения в школе, будет понимать новые ранее непонятные статьи и темы.

Атлас з курсу Всесвітня Історія [Електронний ресурс], 10 клас

/Files/images/історія 10.jpgРеалізована у CD-атласі функція конструктор дає можливість користувачеві самостійно сформувати сценарій уроку, використовуючи як елементи змісту атласу, так і матеріали з інших джерел, складати електронні тести та проводити перевірку знань, в тому числі по мережі. Історичні карти відображають події та явища світової історії періоду 1914-1939 років, коментарі, ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, що вивчається: історичні портрети, політичні плакати, фотодокументи тощо, відеосюжети, запитання для самоперевірки, конструктор уроків. Словник допомагає користувачеві орієнтуватися в історичних поняттях і термінах.

Мовознавство

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.Большая детская электронная энциклопедия [Електроннийресурс],2004

/Files/images/худ.енциклопедия.jpgХудожественная энциклопедия поможет вам лучше разобраться в истории искусства и архитектуры от древних цивилизаций до конца ХХ века. Жанры и стили изобразительного искусства, знаменитые архитектурные сооружения Европы и величественные храмы Древнего Египта, древнегреческие вазы, скульптуры и полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры и живопись китайских и японских художников - обо всем этом рассказывает "Художественная энциклопедия". В нее вошли биографии живописцев, скульпторов и архитекторов, чьи произведения внесли заметный вклад в развитие мировой культуры.

Deutscher Kursus. Лингафонный курс немецкого языка. [Електронний ресурс], 2003

/Files/images/немец курс.jpgДаный курс немецкого языка предназначен для тех, кто только начинает изучать язык и не знает, какому учебному пособию отдать предпочтение и по какой методике заниматься. Курс предоставляет возможность легко и доступно освоить немецкий язык путем многократного прослушивания разнообразных тем, ситуаций, диалогов, тесно связанных с повседневной жизнью в немецкоязычной стране.Перед вами программа для изучения немецкого языка. Данный курс предоставляет возможность изучить основы немецкого языка с помощью уникальной методики. Способ понимания немецкого языка, предлагаемый в данном курсе, максимально приближен к методу "погружения" - в каждом уроке моделируется какая-либо ситуация из жизни немцев, диалоги сопровождаются фоновыми звуками, с помощью которых вы легко сможете догадаться о сути происходящего, понять значения всех фраз и каждого отдельного слова. Материал представлен в легкой и понятной форме. Тексты начитаны профессиональными актерами, работа с данным курсом приносит удовольствие и эмоциональную разгрузку. С помощью предлагаемого нами курса можно легко и быстро изучить основы иностранного языка, как теоретически, так и практически, не прибегая к помощи учителя. С первого же урока вы начнете читать, писать и говорить по-немецки. Основные задачи курса: сформировать определенный словарный запас и выявить особенности немецкого языка; представить основные структуры немецкого языка; научить пониманию и употреблению различный выражений немецкого языка; научить говорить на правильном и подходящем к ситуации немецком языке.

-
Сокровища мирового искусства [Електронний ресурс],2004

/Files/images/сокровища -.jpgНа диске - 22 слайд-шоу, посвященных культуре и искусству различных стран, стилей и эпох. Каждая из этих музыкально-художественных композиций знакомит с самыми яркими произведениями выбранной тематики. Вся коллекция слайд-шоу представляет соответствующие тома "Электронной библиотеки ДМ". Издание доставит эстетическое наслаждение ценителям искусства и может быть использовано в качестве учебного пособия по мировой художественной культуре. Всего на диске около 600 изображений, общее время звучания 2,5 часа.

Официальный тест TOEFL 2003 [Електронний ресурс], 2004

/Files/images/тофел.jpgВы собрались поступать в учебные заведения Англии, США или других стран? Едете за границу работать? Собрались выехать зарубеж на постоянное место жительство? Тогда вам обязательно предстоит пройти тест на знание английского языка по системе TOEFL. Основательно подготовиться к экзаменам и с высшим балом пройти тесты вам помогут программы-тренеры, справочные учебные пособия и тесты TOEFL, представленные на диске. Что ж, будем готовиться к серьезному испытанию вместе: отрабатывать правильное произношение и разбирать ошибки.The Heinemann TOEFL-Это специализированный курс из серии LANGMaster, предназначенный как для обучения с преподавателем в классе, так и для самостоятельных занятий. Курс поможет Вам улучшить знание английского языка и подготовиться к экзамену TOEFL.Он включает не только варианты тестов, но и полный обзор грамматики и упражнения, развивающие навыки, необходимые при сдаче TOEFL, а также стратегию выполнения тестов, которая поможет Вам успешно сдать экзамен. Heinemann TOEFL состоит из двух независимых частей: The Heinemann TOEFL®. Курс подготовки к экзамену и The Heinemann TOEFL®. Практические тесты (практические тесты для дальнейших упражнений).

Поети - Харкову.№ 1-5. Трансформація. Фільми. Редакція Д.О. Коновалова. - [Електронний ресурс].

/Files/images/харьков.jpgДиск видано за пiдтримки Харкiвського мiського голови та Харкiвського мiського управлiння освiти. Розділи, за якими розподілено інформацію: 1. Г.С.Сковорода; 2. Поети срібного віку; 3. Харків у світовій поезії; 4. Поеты-харків'яни; 5. Поезія Великої Вітчизняної війни.

Русская орфография [Електронний ресурс]

/Files/images/орфографія.jpgЭто стереотипные издания, отличаются только нумерацией страниц указателей. Сканировался первый вариант, форматирование делалось по второму. На диске удобная навигация, указатели оформлены в виде ссылок, можно просматривать разделы целиком, а можно выводить отдельные параграфы. Работает быстро, не содержит лишней информации.

Tests in English for Students[Електронний ресурс]
/Files/images/тест.jpg
1.0
Великі українці. 10 клас (письменники 19 ст.), 11 клас (письменники 20 ст.) [Електронний ресурс]
/Files/images/великі українці.jpg

Природничі науки

Біологія 8-9 кл. ЛЮДИНА. Програмний педагогічний засіб, призначений для використання на уроках біології при вивченні анатомії людини у загальноосвітніх закладах.[Електронний ресурс]
/Files/images/біологія 8-9.jpg

Мультимедійна програма " Біологія 8-9 кл. ЛЮДИНА" дозволяє розглянути органи всіх систем людини: опорно-рухової, дихальної, м*язової, кровообігу тощо. Справжні фотографії та відеоматеріали допоможуть дізнатися про фізіологію людини та її функції. Програмний педагогічний засіб «Електронний посібник «Біологія 8-9. Людина», призначений для використання на уроках біології при вивченні анатомії людини у 8-9 класах загальноосвітнії навчальних закладах України.Мультимедійна програма «Біологія 8-9. Людина» дозволяє розглянути органи всіх систем людини: опоно-рухової, дихальної, м’язової, кровообігу, тощо. Справжні фотографії та відеоматеріали допоможуть дізнатися про фізіологію людини та її функції. Програма зрозуміла й проста у використанні. Для встановлення програми запустіть файл і дійте відповідно до «Настанови користувачу».

Большой анатомический атлас академика В.П.Воробьева. [Електронний ресурс]

/Files/images/бол анатом атлас.jpgБольшой анатомический атлас - это уникальное электронное пособие для студентов-медиков, врачей и тех, кому не безразличен собственный организм. Тексты атласа проиллюстрированы большим количеством рисунков, схем и фотограмм анатомических препаратов; в общей сложности на диске представлено более 1300 подробных изображений нормальной анатомии человека.

Досліди з хімії. Шкільний хімічний експеремент медіа-посібник з курсу неорганічної хімії для вчителів та учнів.[Електронний ресурс]

/Files/images/досліди хімія.jpg

Понад 50 дослідів з неорганічної хімії - це обов*язкове доповнення до уроків та факультативних занять при вивченні хімії. Досліди з хімії: шкільний хімічний експеримент. Медіа-посібник з курсу неорганічної хімії для вчителів та учнів.Понад 500 дослідів з неорганічної хімії – це обов’язкове доповнення до уроків та факультативних занять при вивченні хімії.

Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів „Бібліотека електронних наочностей, «Хімія», 8 - 9 кл.” [Електронний ресурс]

/Files/images/хімія 8-9.jpgВерсія 1.0. Бібліотека електронних наочностей «Хімія, 8-9 клас» є засобом навчання та вивчення хімії у 8-9 класі. Бібліотека електронних наочностей «Хімія, 8-9 клас» - це електронне видання, що включає: – набір мультимедійні компоненти, які відображають хімічні об’єкти, закономірності, процеси, явища тощо; – простий у використанні редактор, що дозволяє вчителю хімії формувати набори необхідних наочних матеріалів для проведення уроку; – програвач уроку для учня. Бібліотека електронних наочностей включає компоненти, що розкривають сутність хімічних понять та процесів: - фотографії лабораторного посуду, обладнання, натуральних об’єктів таких, як мінерали, метали, сплави; - анімовані моделі кристалічних граток речовин, хімічних реакцій, промислових хімічних процесів і апаратів; - різноманітні таблиці, схеми, діаграми, пояснювальні тексти, заголовки; - звукозаписи пояснювальних текстів тощо. Наочність бібліотеки електронних наочностей «Хімія, 8-9 кл.» розподілено по рубрикам: - таблиці; - моделі; - лабораторне обладнання; - колекції; - хімічні виробництва; - портрети вчених з біографічними довідками; - історичні довідки. Наявність простого у використанні редактора дає змогу вчителеві формувати довільні набори наочних матеріалів залежно від мети і завдання конкретного уроку.

"Таблиця Менделєєва" [Електронний ресурс]

/Files/images/менделеева.jpgПедагогічний програмний засіб "Таблиця Менделєєва" для загальноосвітніх навчальних закладів. Версія 1.0 ППЗ може бути використаний учителем для проведення уроків та тестування, а також учнем для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять.весь курс складається з 68 уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему й містить засоби для її пояснення: текст, анімації, малюнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти,. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять (глосарій), іменний покажчик, таблицю Менделєєва, таблицю розчинності кислот, основ і солей у воді. Тестові завдання збережено відповідно до міжнародного освітянського стандарту IMS QTI (Instructional Management Systems Question and Tests Interoperability) версії 2.0, який підтримують більшість виробників систем тестування та навчання. Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти. ППЗ дає можливість організувати комфортні умови навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу, а також індивідуальної роботи учнів як на уроці, так і при підготовці до занять.

Бібліотека електронних наочностей. Астрономія. 11 клас [Електронний ресурс] - Інститут педагогіки АПН України. -Оптичний диск. - 2007

/Files/images/Астрономия.jpgППЗ має чітку структуру. Складається з 10 основних розділів:- Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії- Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері- Методи та засоби астрономічних досліджень-Наша планетна система- Сонце – найближча зоря- Зорі. Їх еволюція - Наша Галактика- Будова й еволюція Всесвіту- Життя у Всесвіті- Найвидатніші астрономи. Кожний з розділів, в свою чергу, складається з окремих модулів, які охоплюють зміст відповідних розділів програми.

Фізика 7 [Електронний ресурс], 2004

/Files/images/фізика_7.pngПедагогічний програмний засіб "Фізика 7" для загальноосвітніх навчальних закладів. Версія 1.0Педагогічний програмний засіб "Фізика, 7 клас" розроблений відповідно до навчальної програми з фізики для 7 класу і загальноосвітніх навчальних закладів.Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.Увесь курс складається з 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. Програмний засіб "Фізика, 7 клас" містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), Іменний покажчик.

Кiлькiсть переглядiв: 450

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.