• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Медична сторінка

ПЕРЕЛІК нормативних документів щодо дотримання санітарного законодавства України

Конституція України від 28.06.1996 р.

Закони України

- від 24 лютого 1994 року №4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

- „Про дошкільну освіту”, ст.ст. 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 36.

- „Про загальну середню освіту”, ст.ст. 5, 22, 24, 29, 36, 37, 38.

- „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 30, 32.

- „Про освіту” ст.ст. 3, 12, 17, 24, 25, 33, 51, 53, 57, 59, 61.

- „Про охорону дитинства”.

- „Про питну воду”.

- „Про психіатричну допомогу”.

- від 05.07.2001 року № 2586 „Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”.

- «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Постанови Кабінету Міністрів України

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.2009 № 1318 «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” ДСанПіН 5.5.2.008-01

- Санітарні правила і норми від 23.12.1996 р. № 383 „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”.

- Санітарні правила і норм від 15.04.1997 р. № 136/1940 „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”.

Накази

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення»;

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України»;

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.06.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»;

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- „Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення” затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 р. № 280.

- Наказ МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 р. №242/178 „Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді”.

- Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.01.05 р. № 37 і санітарно-епідеміологічної служби Харківської області від 24.01.05 р. № 6 „Про забезпечення дітей організованих колективів водою гарантованої якості”.

- Наказ Головного управління освіти і науки, Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції від 30.06.2005 р./ 01.07.2005 р. № 404/544/52 „Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді”.

- Наказ управління освіти Харківської міської ради від 26.10.2004 р. № 122 „Про проведення суцільної дератизації в закладах освіти м. Харкова”.

- Наказ управління освіти Московської районної ради від 09.03.2005 р. № 168 „Про забезпечення дітей організованих колективів водою гарантованої якості”.

- Наказ управління освіти Московської районної ради від 12.08.2005 р. № 363 „Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської молоді”.

Розпорядження

- Розпорядження облСЕС № 21 від 22.12.2004 р. „Щодо забезпечення населення Харківської області безпечною для здоров’я питною водою альтернативних джерел водопостачання”.

- Розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2004 р. №2930 „Про проведення суцільної дератизації”.

- Розпорядження по управлінню освіти Московської районної ради від 27.02.2006 р. №19 „Про профілактику спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь у дитячих дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах Московського району м. Харкова”.

Листи

- Лист Головного державного санітарного лікаря м. Харкова від 01.04.2005 р. № 3.4.-2999 „Про виконання комплексного плану заходів щодо поліпшення стану здоров’я, умов виховання, навчання та оздоровлення дітей та підлітків у навчально-виховних закладах”.

Лист Головного державного санітарного лікаря м. Харкова від 15.12.03 р. № 3.4/10081 “Про виконання комплексного плану заходів щодо поліпшення стану здоров’я, умов виховання, навчання та оздоровлення дітей та підлітків у навчально-виховних закладах”

- Припис Головного державного санітарного лікаря Московського району від 14.10.2005 р. № 3.4/2271 «Про заборону проведення нульових уроків».

Аналіз медичного обслуговування в гімназії

Робота щодо дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань у гімназії у 2015/2016 навчальному році здійснювалося згідно з нормативно-правовими документами.

У 2015/2016 навчальному році у гімназії забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо навантаження учнів протягом навчального тижня та навчального дня, виконані всі заходи, сплановані на покращення медико-профілактичної роботи. Були своєчасно видані накази про організацію роботи щодо забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань, про дотримання санітарно-гігієнічних правил під час навчально-виховного процесу, щодо проходження медичних обстежень працівниками, про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів, про проведення профілактичних оглядів учнів перед початком нового навчального року, після проведення шкільних канікул.

Питання організації медичного обслуговування та профілактики різних видів захворювань неодноразово заслуховувалося на педагогічних радах, нарадах при директорові, раді закладу, про що свідчать відповідні протоколи. У всіх класних журналах були наявні листки здоров’я учнів, які відповідають додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та листки здоров’я учнів, які відповідають додатку № 2 «Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури», затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

У 2015/2016 навчальному році здійснювався громадський контроль за організацією медичного обслуговування учнів, про що свідчать акти, складені під час перевірок. Також протягом навчального року директором гімназії, заступником директора з навчально-виховної роботи (методичне інспектування та контроль оздоровчо-виховної роботи), класними керівниками, медичною сестрою гімназії здійснювалося медико-педагогічне спостереження уроків фізичної культури, результати інспектування занесені до книги внутрішкільного контролю.

Усі працівники гімназії вчасно пройшли медичні огляди згідно з графіком (до 10.04.2016 року). Медичні книжки зберігаються в адміністрації закладу і видаються власникові для проходження чергового медичного обстеження відповідно до Інструкції щодо порядку ведення форми первинного обліку № 1-ОМК «Особова медична книжка», ведеться контроль своєчасного проходження флюорографічного обстеження співробітниками гімназії. Починаючи із січня 2016 року, введено в дію автоматизовану систему для ведення і контролю профілактичних медичних оглядів декретованої групи населення «SANON 280». Усі результати профілактичних медичних оглядів, результати флюорографії працівників гімназії своєчасно внесено до електронної бази даних.

Медичне обслуговування учнів у гімназії здійснювалося медичними працівниками Харківської дитячої поліклініки № 12: лікарем-педіатром Темносагатим А.М. та медичною сестрою Поваляєвою О.Ю. Медичними працівниками систематично проводився аналіз стану здоров'я учнів, про що своєчасно доводилася інформація батькам гімназистів (узагальнений аналіз – на загальношкільних та класних батьківських зборах, а також індивідуально – за висновками звернень учнів до медичних працівників та за результатами медичних оглядів).

Крім цього, медичними працівниками здійснювався контроль за роботою їдальні, санітарним станом гімназії, санітарно-гігієнічними умовами навчання учнів. Усі меблі в гімназії промарковані відповідно до ростових груп. Разом з тим, у кожному кабінеті (окрім кабінетів №№ 30, 22, 32, 9) у наявності меблі лише однієї ростової групи, що не завжди відповідає ростовим даним учнів. Це може спричинити порушення статури та розвитку кістково-м'язової системи гімназистів. Меблі у кабінетах №№ 33, 24 потребують заміни.

Освітлення предметних кабінетів відповідає санітарним нормам. Штучне освітлення здійснюється лише енергозберігаючими лампами, ведеться контроль, щоб штучне освітлення в межах одного кабінету було одного кольору.

Медичний кабінет знаходиться на І поверсі гімназії, що відповідає санітарним і нормативним вимогам, укомплектований необхідними медичними засобами та обладнанням, постійно поповнюється матеріально-технічна база у відповідності до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

З учнями гімназії та батьківською громадськістю постійно проводиться організаційно-роз'яснювальна робота щодо здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань, а також профілактичні бесіди щодо необхідності проведення профілактичних щеплень і туберкульозної діагностики як медичними працівниками гімназії, так і іншими спеціалістами: санепідеміологами, лікарями-венерологами, фтизіатрами, стоматологами. У всіх навчальних кабінетах у наявності куточки з безпеки життєдіяльності.

На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» у гімназії протягом навчального року проводилися протиепідемічні заходи з учнями, працівниками та батьківською громадськістю щодо профілактики захворювань на педикульоз, грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2015-2016 років, вірусного захворювання на поліомієліт тощо.

З метою профілактики захворюваності на грип серед працівників гімназії та учнівської молоді в гімназії були проведені протиепідемічні заходи:

- на нараді при директорові доведено до відома працівників гімназії телефонограму Харківської міської філії Харківського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України від 02.10.2014 № 43 щодо необхідності проведення щеплення з метою запобігання захворюваності на грип та ГРВІ;

- на батьківських зборах розглянуто питання «Про ознайомлення з Пам’яткою щодо профілактики захворювання грипом та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій» (протокол № 2 від 09.12.2015);

- на сайті гімназії розміщено Пам’ятку щодо профілактики захворювання грипом та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій у розділі «Медичне обслуговування»;

- на класних годинах учнів 5-11-х класів ознайомлено з Пам’яткою щодо профілактики захворювання грипом та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

- на засіданні педагогічної ради гімназії розглянуто питання «Про стан організації медичного обслуговування в гімназії в І семестрі 2015/2016 навчального року» (протокол № 15 від 29.12.2015);

- щодня проводиться аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях через хворобу, в тому числі через захворюваність на ГРВІ.

Протягом 2015/2016 навчального року проводилися протиепідемічні профілактичні заходи та санітарно-освітня робота щодо запобігання розповсюдженню захворювань на педикульоз серед учнівської молоді. Так, 27.04.2016 року з батьками та учнями гімназії проведено бесіду щодо профілактики педикульозу в навчальному закладі за участі лікарів ХМДП № 12.

Виховна робота закладу в 2015/2016 навчальному році була також спрямована на формування здорового способу життя наших гімназистів. Так було проведено предметну декаду основ здоров'я та фізичної культури. Учні гімназії стали переможцями районного та учасниками міського чемпіонату з бадмінтону. Протягом канікул було організовано роботу спортивної зали та проведено спортивно-масові заходи.

18.09.2015 року з учнями гімназії проведена бесіда на тему «Первинні навички гігієни порожнини рота, засоби профілактики стоматологічних захворювань» за участі лікарів КУОЗ «Стоматологічна поліклініка № 1».

На виконання наказів управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 28.10.2015 № 148 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Московського району після закінчення шкільних осінніх канікул», від 06.01.2016 № 8 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Московського району після закінчення шкільних зимових канікул», від 21.03.2016 № 56 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Московського району після закінчення шкільних весняних канікул», з метою своєчасного виявлення хворих дітей і запобігання розповсюдженню захворюваності в дитячих колективах після кожних шкільних канікул медичними працівниками та класними керівниками проводилися медичні огляди учнів у розрізі кожного класу.

Відповідно до наказу управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 01.10.2015 № 122 «Про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Московського району в 2015/2016 навчальному році», з метою подальшого моніторингу стану здоров’я дітей 20, 22 та 26 січня 2016 року в гімназії проведено поглиблені медичні огляди учнів 5-11-х класів. Школярів було оглянуто медичною бригадою лікарів-фахівців Харківської міської дитячої поліклініки № 12.

За результатами профілактичних поглиблених медичних оглядів учнів гімназії у 2015/2016 навчальному році було оглянуто 328 учнів, що складає 100% від загальної кількості дітей, з них:

· практично здорові – 115 учнів, що становить 35%;

· кількість дітей, які перебувають на диспансерному обліку, становить 161 учень (49,1%);

· кількість дітей, яким вперше було діагностовано певні захворювання - 89 (27%);

· кількість дітей, направлених на дообстеження до вузьких спеціалістів – 135 (47,7%).

Динаміку зміни стану здоров’я учнів можна простежити за діаграмами:

Динаміка змін стану здоров’я учнів гімназії за чотири роки

Відповідно до результатів профілактичних медичних оглядів кількість дітей в основній групі занять фізичною культурою – 226 (69%), кількість дітей у підготовчій групі занять фізичною культурою – 96 (29%), кількість дітей у спеціальній медичній групі – 1 (0,3%), кількість дітей, які звільнені від занять фізичною культурою – 5 (1,5%).

Моніторинг розподілу дітей за групами для занять

фізичною культурою за чотири роки

Результати проведених поглиблених медичних оглядів учнів 5-11-х класів можна простежити за діаграмою:

Згідно з результатами проведення профілактичних медичних оглядів учнів були виявлені наступні хронічні патології:

· на першому місці переважають хвороби серця і кровообігу, на них страждають 25,4% учнів;

· на другому місці знаходяться хвороби органів зору, на них страждають 24,7% учнів;

· на третьому місці – хвороби кістково-м’язової системи, на них страждають 15,10% учнів;

· мають гінекологічну патологію 10,4% учнів;

· на хвороби нервової системи страждають 10,2% учнів;

· мають хірургічну та стоматологічну патологію по 7,4%учнів;

· на хвороби ЛОР органів страждають 7,0% учнів;

· на хвороби органів травлення страждають 6,0% учнів;

· на хвороби ендокринної системи страждають 3,8% учнів;

· на хвороби органів дихання та сечовивідної системи страждають по 1,4% учнів.

На дообстеження було направлено 135 учнів гімназії. Станом на 27 травня 2016 року всі учні гімназії пройшли дообстеження.

Динаміка захворюваності учнів гімназії за чотири роки

Аналіз даних проведеного моніторингу захворювань серед учнівської молоді за 4 роки свідчить про те, що:

Ø три роки поспіль хвороби серця та кровообігу залишаються на перших місцях серед захворювань гімназистів. Отже, слід посилити роботу щодо організації умов здорового способу життя під час навчально-виховного процесу (достатній руховий режим, провітрювання та вологе прибирання, фізкультхвилинки, спортивно-масові заходи, збалансоване харчування, просвітницька робота з питань профілактики);

Ø невпинно зростає кількість учнів, у яких виявлені хвороби зору, ендокринної системи, нервової системи, кістково-м’язової системи, що є приводом для проведення відповідних заходів профілактики цих захворювань як під час навчально-виховного процесу, так і вдома батьками;

Ø як і в минулому році, спостерігається тенденція до зменшення кількості учнів із захворюваннями органів травлення, що свідчить про організацію якісного, збалансованого харчування учнів;

Ø значно зменшилася кількість учнів із захворюваннями органів дихання та хвороб сечовивідної системи.

Отже, навчальний процес – це велике навантаження на організм дитини, тому щоб разом з атестатом зрілості наші учні не отримали комплекс хвороб, перед педагогічним колективом гімназії стоять такі першочергові завдання у 2016/2017 навчальному році:

1. У зв’язку із зростанням інфікованості туберкульозом серед дітей та підлітків медичним працівникам, класним керівникам та адміністрації гімназії необхідно контролювати своєчасне проходження обстеження дітей у лікаря-фтізіатра в ПГД, а також своєчасне проходження флюорографічного обстеження підлітків.

2. Для організації та забезпечення здорового способу життя, покращення охорони здоров'я та зниження захворюваності дітей у розділі «Виховна робота» річного плану гімназії на наступний рік спланувати проведення тижнів здорового способу життя.

3. Враховуючи, що найкращою профілактикою хвороб серця та кровообігу є правильний спосіб життя, збалансоване харчування, режим сну і відпочинку, активний спосіб життя, необхідно:

· класним керівникам 5-11-х класів проводити роботу щодо збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням;

· забезпечувати достатній руховий режим (фізкультхвилинки на уроках, прогулянки на свіжому повітрі, уроки фізичної культури на відкритому повітрі, спортивні години).

4. Не допускати перевантаження учнів домашніми завданнями.

5. Враховуючи високий процент захворюваності на хвороби органів травлення, організувати дієтичне харчування учням, які того потребують.

6. Для профілактики хвороб зору забезпечити правильне облаштування робочого місця школяра (достатнє освітлення, забезпечення предметних кабінетів дошками з матовим покриттям) та передбачити на кожному уроці фізкультхвилинки та зарядку для очей.

7. Для профілактики захворювань кістково-м' язової системи:

· провести роботу по оснащенню кабінетів меблями різних ростових груп;

· слідкувати за правильною посадкою учнів за партами.

8. Проводити роботу щодо зниження стресових ситуацій на уроці: знімати зайве нервове напруження учнів за рахунок використання нетрадиційних форм проведення уроків, включення ігрових моментів, використання інтерактивних прийомів ті технік, застосування тестового контролю знань.

9. Контролювати забезпечення медичного кабінету необхідними медикаментами та обладнанням.

10. Для проведення санітарно-просвітницької роботи залучати фахівців медично-профілактичних закладів.

Аналіз медичного обслуговування за 2014/2015 навчальний рік

Пам’ятка щодо профілактики захворювання грипом та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій

Профілактика грипу

Слова осінь, зима, застуда, грип для нас є, на жаль, майже синонімами. З початком холодів і дощів ми починаємо «здавати» під натиском різних інфекцій і до того ж заражати один одного.

З настанням холодів ймовірність підхопити таке неприємне захворювання, як грип, багаторазово збільшується. На відміну від застуди, грип проявляється різким підвищенням температури, ломотою в кістках та суглобах, сухим кашлем. При простуді кашель мокрий, а підвищення температури тіла незначне. Як відомо, небезпечним є не стільки сам грип, скільки ускладнення після нього. Пневмонія, різке погіршення слуху, гайморит, захворювання серця і печінки – основні, але далеко не всі ускладнення. Тому профілактика грипу є першочерговим завданням з настанням простудного сезону.

Способи профілактики грипу:

  • З настанням осені почніть прийом вітамінних комплексів. Приймати вітаміни фахівці радять курсами, тому що в організмі їх може накопичитися дуже багато – і настане гіпервітаміноз. Деякі вітаміни можна приймати регулярно.
  • Підтримуйте організм регулярними фізичними навантаженнями. Запишіться в басейн, фітнес-клуб. Відвідування лазні раз на тиждень очистить організм, дозволить зберегти сили для захисту від вірусів.
  • Вірусна інфекція потрапляє в організм через носоглотку, тому її потрібно захищати в першу чергу. Оксолінова мазь – метод психологічного захисту від грипу. Ефективність цього препарату при боротьбі з грипом невелика, але популярність його в народі очевидна. Замість неї можна регулярно промивати носоглотку розчином господарського мила. Цибуля і часник також сприяють боротьбі із захворюваннями. Якщо їх вживання в їжу неприємне або неможливе, то можна лікуватися їх парами, розставивши по кімнаті тарілочки з нарізаними частинками цибулі та часнику. Дітям можна повісити на шию зубчик часнику.


Профілактика туберкульозу

Туберкульоз - інфекційне захворювання, що спричинюється мікобактеріями туберкульозу (паличкою Коха). На туберкульоз хворіють незалежно від статі, віку, національної приналежності чи соціального становища. Проте переважно на нього хворіють алкоголіки, наркомани, безпритульні або найбідніші люди. Туберкульоз уражає всі органи й системи людського організму, та найчастіше він виявляється в легенях. Є багато видів мікобактерій (людських, бичачих, пташиних, мишачих та інших) і всі вони можуть уражати людину. Різноманітні мікобактерії - дуже стійкі в навколишньому середовищі: в річковій воді збудник зберігається до 5 місяців, у грунті - 1-2 роки, у вуличному пилу - до 10 діб, у приміщеннях при розсіяному світлі - до півтора місяця, у фекаліях і на пасовищах - до 1 року; в маслі, сирах, що зберігаються у холодильнику - 8 міс. Вони добре витримують нагрівання до 85° С і охолодження до 200° С. При температурі мінус 20° мікобактерії туберкульозу зберігають життєздатність протягом 7 років. Ультрафіолетові промені вбивають мікобактерії туберкульозу через 2-3 хвилини. Зараження відбувається повітряно-пиловим (через вдихання зараженого пилу), повітряно-крапельним (через вдихання повітря, в яке кашляв або чхав хворий). Взагалі захворіти можна алементарним шляхом - через їжу, посуд, побутові речі. Можливі й інші шляхи зараження (статевий, контактний через пошкоджену шкіру чи слизові оболонки, переливання зараженої туберкульозом крові, внутрішньоутробний тощо). Однак, найчастіше туберкульозом заражаються від хворих (членів родини, сусідів, спіпрацівників) які кашляють, спльовують мокротиння, зокрема. Захворювання у інфікованих осіб розвивається, коли у людини знижений імунітет унаслідок тривалого стресу, депресії, виразкової хвороби, цукрового діабету, алкоголізму, наркоманії та інших захворювань, недостатнього харчування, виснажливої праці. Найчастіші симптоми туберкульозу: стійкий кашель із виділенням мокротиння, тривале підвищення температури тіла, швидка втома, втрата апетиту та безпричинне схуднення, потовиділення, особливо вночі, задишка, кровохаркання. В частині випадків, особливо на початку хвороби, туберкульоз може розвиватися безсимптомно або виявляється лише один із симптомів. Своєчасне виявлення туберкульозу є вирішальним фактором для ефективного лікування та попередження поширення його серед людей. Рання діагностика виявляє початкові форми туберкульозу (без розпаду легеневої тканини та виділення паличок Коха).Чим раніше виявлено захворювання, тим більше шансів на повне одужання при умові ефективного лікування. В Києві використовуються загальноприйняті методи виявлення туберкульозу: туберкулінодіагнос-тика (реакція Манту), флюорографічне обстеження та лабораторні методи.Позитивна реакція Манту - наявність папули (інфільтрат) діаметром 5 і більше мм. Негативна реакція проби Манту спостерігається у здорових, неінфікованих мікобактеріями туберкульозу людей. Чим старші за віком особи, тим менше серед них неінфікованих. Так, у 40-річних тільки 5-10% людей негативно реагують на туберкульозний антиген. Щорічним флюорообстеженням підлягає населення, яке має підвищений ризик захворіти на туберкульоз.Важливим методом виявлення туберкульозу є обстеження харкотиння на наявність мікобактерій у осіб, які тривалий час кашляють. Джерелом захворювання часто бувають люди похилого віку, особливо одинокі громадяни, особи без постійного місця проживання, мігранти, інваліди та ін. Лікування хворих на туберкульоз-важкий і тривалий процес.Частою причиною неефективного лікування є:- форми туберкульозу легень з медикаментозною стійкістю збудника туберкульозу до протитуберкульозних препаратів. Частіше за все такі форми захворювання розвиваються при неправильному прийомі їх хворими (недостатня доза, нерегулярний прийом, недостатня тривалість лікування, перерва в лікуванні).- пізнє виявлення захворювання, коли процес має поширений характер і утворюються порожнини розпаду;- недостатня тривалість та нерегулярність прийому протитуберкульозних ліків.Ізоляція джерела туберкульозної інфекції-найбільш важливий протиепідемічний захід в колективі чи сім’ї.На період бактеріовиділення припинити контактувати з хворим, тобто він має знаходитися на лікуванні в стаціонарі.Дорослі, які знаходяться в контакті з хворим, повинні щорічно обстежуватися флюрографічно, а діти та підлітки - за допомогою туберкулінової проби. Обов’язково проводиться профілактичний курс лікування протитуберкульозними хіміопрепаратами протягом 3 місяців.На весь час перебування хворого на туберкульоз в лікарні, квартирі чи санаторії необхідно проводити поточну дезінфекцію

Форми профілактики туберкульозу1) соціальна;2) санітарна;3) специфічна;4) хіміопрофілактика.Соціальна профілактика:- загальне оздоровлення умов навколишнього середовища, покращення умов життя населення, його здоров’я, проведення заходів по боротьбі з алкоголізмом, наркоманією, тютюнопалінням та ін.Санітарна профілактика:- заходи з попередження інфікування мікобактеріями туберкульозу здорових людей і налагодження безпечного контакту з хворим туберкульозом в активній формі (особливо з бактеріоносієм).Специфічна профілактика:- це вакцинація і ревакцинація вакциною БЦЖ. У вакцинованих при народженні дітей імунітет зберігається протягом 5-7 років.Хіміопрофілактика:- це застосування протитуберкульозних препаратів з метою попередження туберкульозу в осіб, які мають великий ризик захворювання на нього.Серед осіб, яким проводилася хіміопрофілактика, число захворювань в 5 - 7 разів менше у порівнянні з людьми, яким вона не проводилась.

Правила особистої гігієни

Виконуйте правила особистої гігієни

Кожен з вас, хто лише почав займатися фізичними вправами, або той, хто систематично займається спортом, повинен завжди пам’ятати, що необхідно дотримуватись правил особистої гігієни. Які ж ці правила? Найперше — це дотримання чистоти шкіри. Після занять фізичною культурою, спортивних тренувань необхідно прийняти душ. Звичайно необхідно слідкувати за чистотою білизни, одягу, взуття, спортивної форми. Під час занять фізичними вправами, спортом не одягайся надто тепло, навіть узимку при ходьбі на лижах або бігу на ковзанах. Спортивне взуття повинно бути легким, зручним і добре захищати ступню від травм. Взуття для лиж і ковзанів має бути на півномера більше, щоб можна було надягти вовняні шкарпетки і покласти устілку. Якщо взуття мокре, просушіть його в теплому приміщенні (не біля вогню) і змажте жиром. Шкарпетки міняйте якомога частіше.Для занять фізичними вправами вдома необхідно мати килимок або підстилку розміром 60х150 см, гімнастичну палицю довжиною 90—100 см, великий набивний м'яч діа-метром 25—ЗО см, скакалку довжиною 150—180 см, волейбольний і гумовий м'ячі, ковзани, лижі з палками, м'яч тенісний для метання, гумовий шнур для стрибків у висоту, 1—3-кілограмові гантелі. Спортивний інвентар повинен бути цілим, щоб не спричинитися до травми.

ЗАГАРТОВУЙ СВІЙ ОРГАНІЗМ

Основні фактори загартовування — сонце, повітря і вода. Розумне застосування їх допоможе вашому організму звикнути до змін зовнішнього середовища й виробити несприйнятливість до простудних захворювань, підвищить працездатність.Правильному фізичному розвиткові і зміцненню здоров'я сприятиме дотримування основних правил загартовування.

1. Загартовуйте організм систематично — щодня про-тягом тривалого періоду.

2. Умови і дозування змінюйте поступово. Повітряні і водні процедури починайте влітку і продовжуйте восени й зимою, поступово знижуючи температуру повітря та води.

3. Привчайте організм до систематичного впливу подразників різної сили. Для цього перебувайте на вітру, на сонці, у воді різної температури.

4. Урізноманітнюйте загартовувальні засоби. Змінюйте холодові подразники тепловими і навпаки, застосовуючи в комплексі сонячні, повітряні і водні процедури. Поєднуйте загартовувальні заходи з фізичними вправами.Загартовуючись сонячними променями, додержуйтесь таких вимог: 1. Приймайте сонячні ванни на подвір'ї, балконі, побли-зу річки, озера, моря, на лісовій галявині тощо.2. Найкращий час для сонячних ванн — з 8 до 10 год в південних районах і з 10 до 12 год — у середній полосі, також корисні сонячні ванни після 16 год.3. Приймайте сонячні ванни через 1—1,5 год після їди, не приймайте їх натще.4. Перебуваючи на сонці, покривайте голову білим капелюшком або шапочкою.5. Перші сонячні ванни приймайте 4—5 хв, поступово збільшуючи їх до 35—40 хв.6. Приймайте сонячні ванни поперемінне в положенні лежачи і в русі (біг, рухливі ігри тощо).7. Чергуйте сонячні ванни з купанням. Після купання обов'язково витирайтеся рушником насухо. Купатися часто не рекомендується.8. Після сонячних ванн і купання відпочивайте в затінку.9. При перших ознаках нездужання (погане самопочуття, прискорене серцебиття, нудота, головний біль) при-пиняйте приймання сонячних ванн.10. Раз на тиждень робіть перерву в прийманні соняч-них ванн.11. Сонячні ванни заборонені підліткам з підвищеною нервовою збудливістю при гострих формах туберкульозу легень, туберкульозу кісток і суглобів.12. Не перебувайте довго на сонці, це може призвести до сонячного опіку або удару.

Правила приймання повітряних ванн:1. Загартовування повітрям починайте з провітрювання приміщення і поступового зниження температури в ньому на 1—3 °С.2. Носіть під час занять фізичними вправами, у похо-дах, на екскурсіях легкий одяг, бігайте по траві й піску босоніж.3. Перші повітряні ванни приймайте протягом 3—5 хв у приміщенні при температурі 4-15 °С, на свіжому повіт-рі— при температурі 4-18 °С, поступово знижуючи темпе-ратуру до +10°С.

Кiлькiсть переглядiв: 207

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.